Foredrag om Søvn

Få indblik og viden om et super aktuelt emne:

Søvns betydning for vores trivsel, sundhed og præstation i hverdagen.

Foredrag om Søvn

Få indblik og viden om et super aktuelt emne: Søvns betydning for vores trivsel, sundhed og præstation i hverdagen.

Til et foredrag om søvn bliver I klogere på:

 • Hvor mange timers søvn har vi brug for – og hvor mange timer får den gennemsnitlige dansker?
 • Søvnens indflydelse på humør, koncentration, sundhed og sygdom mm.
 • Sammenhængen mellem søvn og stress 
 • Den vigtige forskel mellem ikke at få prioriteret sin søvn i en travl hverdag – og ikke at kunne sove
 • Hvordan kan man arbejde med søvn som sundhedsfremme?
Foredrag om søvn

Jeg holder foredrag for:

Offentlige og private virksomheder

 • Vores viden om søvn er øget markant de senere år. Samtidig er vi i søvnunderskud som aldrig før. Omkring halvdelen af befolkningen oplever hyppigt træthed i hverdagen på grund af søvnmangel og det påvirker sygefravær og trivsel. Med et foredrag om søvn får I sat fokus på et super aktuelt emne – og en all round inspiration til en sundere søvn.

Ledelse, HR, TR og AMR

 • Søvnmangel og træthed medfører nedsat produktivitet og kan både påvirke det psykiske arbejdsmiljø og sikkerheden på arbejdspladsen. Bliv inspireret til at arbejde med søvn som sundhedsfremme og hør, hvordan man med fordel kan lave tiltag på organisatorisk niveau, som støtter medarbejdernes søvn – på linje med de velkendte KRAM faktorer.

Praktisk

 • Et foredrag varer typisk 1 – 2 timer. Alle foredrag kan foldes ud til kurser på 3-5 timer eller en temadag. Du er velkommen til at kontakte mig for en snak om jeres næste arrangement.
1000 tak for et inspirerende foredrag i fredags! Du har en virkelig behagelig og overbevisende facon:-)
Mikael Kamber
Mikael Kamber, TV2 News

Eksempler på foredrag om søvn

Få indblik i søvnens betydning for dit humør og helbred – og få svar på, hvad du kan gøre, hvis du i perioder har svært ved at sove

Vi ved at søvn er lige så vigtig som sund kost og motion for vores trivsel og sundhed. Alligevel viser undersøgelser, at omkring halvdelen af befolkningen er trætte i hverdagen på grund af søvnmangel, mens 10-15% lider af mere kronisk søvnbesvær. Samtidig oplever mange, at søvnen bliver presset fra alle sider og at der ikke er ’timer nok i døgnet’ til at få den søvn, man har brug for.

I et foredrag om søvn stiller jeg skarpt på emner som:

 • Hvordan er vores søvn bygget op og hvad betyder det for områder som hukommelse, indlæring, social intelligens og vores sundhed? Hvor mange timers søvn har vi egentlig brug for?

 • Søvn som en del af vores døgnrytme: Hvornår er det bedst at stå op og gå i seng? Hvordan kan det være, at de fleste mennesker oplever træthed om eftermiddagen, men føler sig friske igen om aftenen? Få mere energi og udnyt din dag bedre ved at forstå din døgnrytme.

 • Søvnmangel er et af de første symptomer på stress – og søvnmangel er i sig selv en stressfaktor for kroppen. Måske er man fri af sin stress, men søvnen driller stadigvæk, fordi hjernen har lært at sove dårligt. Dette er en af de hyppigste årsager til søvnmangel – hør, hvordan du lærer at sove godt igen

 • Hvad kan du gøre, når søvnen udebliver? Få indblik i søvnspecialistens værktøjskasse til perioder med søvnbesvær

Stress mindsker vores evne til at sove godt – og søvnmangel er i sig selv en stressfaktor for vores krop og hjerne. Få indblik i sammenhængen mellem søvn og stress og få redskaber til en bedre søvn i pressede perioder

Et tidligt og gennemgående symptom på stress er søvnbesvær. Mange mennesker begynder at sove dårligt i en presset eller stressfyldt periode – det kan være tiden med småbørn, en vanskelig skilsmisse eller en presset periode på jobbet. Du oplever måske besvær med at falde i søvn om aftenen, opvågninger om natten eller for tidligt om morgenen. Selv hvis du faktisk får sovet, påvirker stress din søvnkvalitet, så du ikke føler dig udhvilet den følgende dag.

Søvnbesvær på grund af stress kan også blive en mere permanent tilstand: selvom tingene i dit liv er faldet på plads igen, kan den dårlige søvn blive hængende som en tillært dårlig vane – din hjerne har simpelthen lært at sove dårligt! Derfor er det vigtig at forholde sig til stressrelateret søvnbesvær så tidligt som muligt.

Undervejs i foredraget kommer I til at høre om:

 • Hvordan den almindelige søvn er bygget op og hvordan den forstyrres af stress
 • Hvordan en god nattesøvn ’nulstiller’ vores stresshormon kortisol
 • Hvordan man kan håndtere tankemylder, kropslig uro og angst før sengetid
 • Hvordan kroppens stress-respons fungerer og hvordan vi kan lære at aktivere dens modsætning, kroppens ro/hvile-respons med søvnøvelser

En forudsætning for at man kan falde i søvn og sove igennem er, at der er ’ro på’, både i kroppen og tankerne. I foredraget vil du blive introduceret til et par beroligende og søvndyssende øvelser, som du efterfølgende får adgang til på lydfil. Søvnøvelserne består af små, fysiske bevægelser, som aktiverer kroppens ro/hvile respons. Øvelserne kan bruges til at få ro på nervesystemet, dæmpe tankemylder og øge din evne til at falde i søvn og sove igennem.

Skiftende arbejdstider påvirker din døgnrytme og dermed din søvn. Hvordan kan du styrke kroppens døgnrytme – og hvordan kan du forbedre din søvn helt generelt?

Vores krop og hjerne er indrettet til at være aktive om dagen og sove om natten. Hvis du har arbejde, der skubber til din biologiske rytme, kan det give forskellige udfordringer. Fx får mange 1-3 timers mindre søvn end de har brug for, på dage med natarbejde. Du har måske besvær med at falde i søvn og sove igennem i dagtimerne eller oplever træthed både om dagen og om natten. I foredraget vil vi se på, hvordan den normale søvn fungerer og hvad du kan gøre for at få en bedre søvn, selvom dine arbejdstimer er fordelt ud over døgnet.

I foredraget kommer du til at høre om:

 • Hvordan din søvn er bygget op i forskellige faser og hvilken betydning det har for områder som koncentration, reaktionsevne, hukommelse, empati og helbred

 • Sammenhængen mellem søvn og vores døgnrytme – hvordan kan du gennem spisetidspunkter, motion, lys og mørke kompensere for, at dit døgn i perioder forløber forskudt

 • Vores døgnrytme styrer ikke bare søvn, men også vores vågenhed og energiniveau døgnet igennem. Er du A- eller B-menneske? Kender du dine energi toppe og energi dyk gennem døgnet? Hvordan kan du bruge denne viden til at indrette og udnytte dit døgn bedre?

 • Hvordan kan du blive bedre til at lægge dagens arbejde bag dig, falde til ro og dermed kunne falde i søvn? Hvor længe har du brug for at sove og hvad er god søvn?

At være udhvilet og frisk, når man er på arbejde, kan have stor betydning for kvaliteten af det arbejde der bliver udført, evnen til samarbejde og sikkerheden på arbejdspladsen

Søvnmangel udgør en stigende udfordring for trivsel, sundhed og produktivitet på arbejdspladsen. Vi ved, at omkring halvdelen af befolkningen ofte er trætte i hverdagen på grund af søvnmangel og at ca. 15% lider af mere kronisk søvnbesvær. Alligevel mangler der et samlet fokus på området: søvn ikke er en officiel sundhedsfremme-faktor, på lige fod med KRAM faktorerne.

Til dette foredrag får du viden om søvn og inspiration til, hvordan man kan arbejde både individuelt og organisatorisk med søvn på arbejdspladsen. 

 • Hvad betyder søvn for områder som hukommelse, indlæring, social intelligens og vores immunforsvar – og dermed sundhed og sygdom? Hvor mange timers søvn har vi egentlig brug for?
 • Søvnmangel er et af de første symptomer på stress og søvnmangel er i sig selv en stressfaktor for kroppen. Mange har oplevet stress på et tidspunkt i deres liv og er på rette køl igen, men søvnen driller stadigvæk. Dette er et af hovedårsagerne til søvnbesvær – som man heldigvis kan gøre noget ved med den rette indsats.
 • Mange kompetencer på arbejdspladsen er i høj grad afhængig af en god søvn – og de bliver påvirket i negativ retning, så snart søvnen udebliver: Omsorg og empati i arbejdet med andre mennesker. Koncentration og kreativitet i løsning af komplicerede opgaver. Beslutningsdygtighed og overblik i ledelsen af andre.
 • Arbejdsmiljøet kan påvirkes af søvnmangel: En træt kollega kan være præget af dårligt humør, glemsomhed og nedsat koncentration. Alt sammen træk, som vi tror er personlige, men som måske i virkeligheden handler om kortere eller længere søvnunderskud. Kan vi tale åbent om søvnmangel og få øje på de områder, hvor søvnen præger arbejdsmiljøet?
 • Hvordan kan man arbejde med søvn på organisatorisk niveau? Bliv inspireret til, hvordan I kan lave små eller større tiltag, som støtter med arbejdernes søvn – på linje med de velkendte KRAM faktorer

Børn og unge har brug for op til 10 timers søvn hver nat. Udebliver søvnen går det ud over elevernes indlæring, humør, trivsel og sociale intelligens

Vi har alle brug for nok søvn til at trives fysisk og mentalt. Børn og unge har et større søvnbehov end voksne – helt frem til midt i 20’erne, hvor deres hjerner er fuldt udvoksede. Søvns betydning for hjernens udvikling, for læring og trivsel kan ikke undervurderes.

I dette foredrag om søvns betydning for børn og unge i skolealderen, stiller jeg skarpt på emner som:

 • Mens vi sover, flyttes information fra kort- til langtidshukommelsen, så dagens input bliver til læring. Samtidig bliver der ryddet op i korttidshukommelsen, så hjernen er klar til at modtage nye input den følgende dag. Dårlig søvn betyder dermed mangelfuld læring og en nedsat evne til at lære nyt.

 • Mange børnefamilier og unge har et højt aktivitetsniveau i weekenden, samt forskudte sengetider. Denne ’døgnrytme-forskydelse’ svarer til jetlag og smitter af på mandagens energiniveau. Samtidig oplever vi alle et energidyk i løbet af eftermiddagen. Få indblik i vores døgnrytme og forstå hverdagens svingninger i energi, humør og læringsparathed.

 • Lys og skærm forsinker søvnhormonet melatonin. Det medfører, at man bliver senere træt og får en dårligere søvn. Og Night Shift tager kun toppen af problemet. Er der brugbare løsninger i konflikten mellem søvn og skærm?

 • Der er stort fokus på unges mistrivsel i disse år. Og pilen peger skarpt mod de unges forbrug af skærm, spil og sociale medier. Men hvad med den søvn, de unge mister på grund af skærmforbruget? God søvn regulerer i høj grad vores følelsesliv og psykiske stabilitet, mens søvnmangel kan gøre os skrøbelige og usikre, irritable og vredladne.

Med alderen får mange af os sværere ved at falde i søvn og sove igennem. Er årsagen rent biologisk eller er der noget, vi selv kan gøre for at forbedre vores søvn?

Vi ved, at mange processer i kroppen fungerer med nedsat kraft, jo ældre vi bliver. Det gælder også søvn, hvor vores søvnhormon melatonin mindskes og vores blære vækker os flere gange i løbet af natten. Så skulle man tro, at alle ældre sover dårligt. Men det er jo ikke tilfældet – nogle sover fantastisk.

Hvad fortæller det os? At den dårlige søvn, som mange ældre døjer med, ikke altid kan tilskrives alderen. At der måske er nogle ting, vi kan gøre for at forbedre vores søvn.

Det kikker vi nærmere på i foredraget, sammen med et indblik i søvnens spændende verden:

 • Hvordan er vores søvn bygget op og hvad betyder det for områder som hukommelse, indlæring og vores sundhed? Hvor mange timers søvn har vi egentlig brug for?
 • Søvn som en del af vores døgnrytme: Hvornår er det bedst at stå op og gå i seng? Hvorfor oplever man ofte træthed om eftermiddagen, men føler sig friske igen om aftenen? Få mere energi og udnyt din dag bedre ved at forstå din døgnrytme.
 • De fleste af os har oplevet svære perioder i livet – og det har ofte smittet af på søvnen. Selvom det kan være længe siden, driller søvnen måske stadigvæk – for hjernen har simpelthen lært at sove dårligt. Dette er en af de hyppigste årsager til søvnbesvær. Hør om, hvordan du kan lære din hjerne at sove godt igen.
 • I slutningen af foredraget laver vi en lille søvnøvelse, der gør det lettere at falde til ro og falde i søvn
Jeg var positivt overrasket over, hvor meget viden, der egentlig kom på bordet; det var rigtig godt og langt mere interessant, end jeg havde turdet håbe på.
Deltager til online foredrag

Bonus: Konkrete Søvnøvelser

Jeg plejer at lægge 1-2 beroligende og søvndyssende øvelser sidst i mine foredrag. De er til stor glæde for mennesker, som gerne vil have et konkret redskab til at falde til ro om dagen og falde i søvn om aftenen.

Øvelserne består af små, fysiske bevægelser og kan bruges i alle sammenhænge, hvor man har brug for at kunne falde til ro. Efter foredraget får I link til øvelserne.

Har du spørgsmål?

Hør nærmere om, hvad du får ud af søvnforedrag for dine medarbejdere. Eller læs mere om værdien af søvn her...

Foredrag om søvn

Online eller Live?

Begge dele er muligt

Du kan vælge at holde dit foredrag live og lokalt, hvor den sociale dimension er tilsted. Eller online, hvor medarbejdere/medlemmer fra hele landet kan deltage. 

Jeg holder foredrag på Zoom eller Teams for grupper op til 100 personer, med vært på. Hvis du har spørgsmål, så kontakt mig endelig. Du kan ringe på mobil 51 27 87 30 eller sende en mail til Søvnskolen.

Foredrag om søvn

Online eller Live

Begge dele er muligt

Du kan vælge at holde dit foredrag live og lokalt, hvor den sociale dimension er tilsted. Eller online, hvor medarbejdere/medlemmer fra hele landet kan deltage. 

Jeg holder foredrag på zoom eller teams for grupper op til 100 personer, med vært på. Hvis du har spørgsmål, så kontakt mig endelig. Du kan ringe på mobil 51 27 87 30 eller sende en mail til Søvnskolen.

Det var et super webinar! Oplægsholderen var virkelig god til at “bryde igennem” videobarrieren og formen fungerede rigtig godt. Et af de bedste og mest nyttige webinarer, jeg har deltaget i.
Deltager til online foredrag

Book dit foredrag

Kontakt mig, hvis du vil videre mere om søvn og vil booke mig til jeres næste foredrag