Metoder

Hvis du gerne vil vide lidt mere i dybden om det, jeg laver og min bagrund, så er denne side til dig.

Feldenkrais metoden

Mit arbejde som søvnspecialist tager udgangspunkt i mine to uddannelser i Feldenkrais Metoden og Sounder Sleep System. Jeg blev færdiguddannet behandler og underviser efter Feldenkrais Metoden i 2005. Feldenkrais Metoden er udviklet af israeleren Moshè Feldenkrais (1904-84) og tager udgangspunkt i hjernens evne til læring og udvikling gennem hele livet. Metoden bruger bevægelser som et redskab til at komme i dialog med hjernen. Gennem en bevidst og opmærksom måde at arbejde med bevægelse på, kan man påvirke hjernens måde at lære og udvikle sig på – og samtidig udvikle en stor kropsbevidsthed og bevægelighed.

I starten af mit arbejde som Feldenkrais behandler arbejdede jeg meget bredt, jeg behandlede mennesker med smerter og stress, børn med motoriske problemer, mennesker med psykiske diagnoser, skuespillere og dansere med skader. Men efterhånden blev jeg mere og mere optaget af beroligelse. Jeg oplevede, hvordan ‘uro’ og søvnbesvær var en stor del af mange tilstande – og at de også skulle behandles for at opnå de bedste resultater. Jeg tog derfor uddannelsen i den amerikanske metode Sounder Sleep System og blev færdig med den i 2013.

Sounder Sleep System

Sounder Sleep System er udviklet af Michal Krugman. Det er en videreudvikling af Feldenkrais Metodens rolige og opmærksomme arbejde med bevægelse. Sounder Sleep System tager udgangspunkt i hjernens evne til at aktivere eller hæmme sine processer. Man bruger små, fine bevægelser (søvn øvelser) til at sætte gang i og forstærke hjernens dæmpende funktion og dermed skabe ro i både krop og psyke.

Michael Krugman fra Sounder Sleep System døde i 2016, så den officielle side for metoden findes ikke længere – men du kan finde sider fra andre praktiserende rundt om i verden ved at søge på Sounder Sleep System. Det er min drøm på et tidspunkt at lave en tilsvarende uddannelse i Danmark, så hvis du synes det lyder som noget, du kunne være interesseret i, så send gerne en mail til mig.

Hjernen

Søvn er en grundlæggende forudsætning for en velfungerende hjerne. Søvn påvirker vores indlæringsevne, koncentration, humør, empati, reakationstid med meget mere – alt sammen evner, som styres i hjernen. Vores stress respons og vores ro/hvile respons reguleres også i hjernen. 

Jeg er meget optaget af lige præcis den gensidighed: alt det gode, som søvn gør for vores hjerne, koblet sammen med, hvordan vi kan regulere vores søvn ved at skrue ned for stress responsen og op for ro/hvile responsen. Det er vigtig viden, eftersom op mod 80 % af vores søvnproblemer hænger sammen med et overaktivt nervesystem. Det er denne kobling mellem viden om søvn og praktiske redskaber til at hjælpe den på vej, der er grundlaget for mit arbejde.